www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 345 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 มกราคม 2562/14:58:56 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
อ่าน 5 ครั้ง

   
7 มกราคม 2562/16:10:31 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่าน 15 ครั้ง

   
7 มกราคม 2562/15:09:58 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
เทศบาลตำบลป่าแดงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้อนไป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้
อ่าน 4 ครั้ง

   
2 มกราคม 2562/10:38:00 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อ่าน 11 ครั้ง

   
18 ธันวาคม 2561/15:33:28 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดการ การแข่งขันกีฬาชุมชนป่าแดงเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 13 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 31 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 216 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 176 ครั้ง

   
7 ธันวาคม 2560/15:43:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครกงารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (e-Bidding)
อ่าน 210 ครั้ง

   
30 พฤศจิกายน 2560/11:13:17 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รับฟังคำวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (Tems of Reference TOR)
อ่าน 177 ครั้ง

   
29 กันยายน 2560/17:05:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 151 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 165 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 201 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
โครงการ "อำเภอ พบส่วนราชการ ท้องที่ท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รูปภาพ 16 ภาพ
กองสาธารณสุข
“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2562”
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นักกีฬาแต่ละชุมชนได้เริ่มเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามแข่งขันเพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา " ป่าแดงเกมส์ " ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
รูปภาพ 25 ภาพ
กองการศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเปตอง เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 13 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
รูปภาพ 16 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
วัน อังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าแดงเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
รูปภาพ 27 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email