www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 480 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
8 กรกฏาคม 2563/10:36:52 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563
อ่าน 0 ครั้ง

   
3 กรกฏาคม 2563/15:06:03 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่าน 12 ครั้ง

   
24 มิถุนายน 2563/09:49:20 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ่าน 11 ครั้ง

   
22 มิถุนายน 2563/11:28:42 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนครไทย-ชาติตระการ ซอย 7 (ช่วงต่อถนนลาดยางเดิม - ถนนลาดยางเดิม ซอย 9) ม.3 บ้าน้อย
อ่าน 14 ครั้ง

   
22 มิถุนายน 2563/11:23:40 โดย พนักงานเทศบาล
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนครไทย-ชาติตระการ ซอย 1 ม.3 บ้านน้อย
อ่าน 13 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 34 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
19 พฤศจิกายน 2562/15:25:03 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่าแดง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
อ่าน 223 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:14:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเรียบคลองร้องหนองบัว ช่วงที่นา นายอุดม ดวงอุปะ หมู่ 6 บ้านร่มเย็น
อ่าน 31 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:02:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเชื่อมถนนหลังโรงเรียนชาติตระการวิทยา -สามแยกไปวัดบ้านนา หมู่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 344 ครั้ง

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 596 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 473 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 653 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 281 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดงได้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชน
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ได้นำสิ่งของเติมในตู้ปันความสุข
รูปภาพ 2 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจเทศบาลตำบลป่าแดง ได้ทำการติดตั้งปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมกระจกโค้ง ตามจุดต่างๆ
รูปภาพ 5 ภาพ
กองช่าง
กองช่างเทศบาลตำบลป่าแดง ได้ออกสำรวจไฟฟ้าที่เสียหายและทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติ
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า “ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า”
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
มอบเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
รูปภาพ 10 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email