www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 310 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
19 ตุลาคม 2561/11:13:41 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
อ่าน 2 ครั้ง

   
19 ตุลาคม 2561/10:44:41 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด สายเชื่อมระหว่างถนนสายหลังโรง
อ่าน 0 ครั้ง

   
19 ตุลาคม 2561/10:43:40 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 - 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 323.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด สายข้างบ้านนางลออ อ่อนนาเม
อ่าน 0 ครั้ง

   
19 ตุลาคม 2561/10:42:50 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด สายเชื่อมระหว่างถนนบ้านนา – นาเมื
อ่าน 0 ครั้ง

   
19 ตุลาคม 2561/10:41:39 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด สายถนนหนองควายตายช่วงต่อจากถนนคอน
อ่าน 0 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 31 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 148 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 112 ครั้ง

   
7 ธันวาคม 2560/15:43:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครกงารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (e-Bidding)
อ่าน 147 ครั้ง

   
30 พฤศจิกายน 2560/11:13:17 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รับฟังคำวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (Tems of Reference TOR)
อ่าน 105 ครั้ง

   
29 กันยายน 2560/17:05:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 92 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 101 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 186 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
ด้วยเทศบาลตำบลป่าแดง ได้จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนศรีสงครามและขอบถนนให้เกิดความสะอาดสวยงาม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยมี นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดงและนายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง ได้ลงพื้นที่ล้างถนนศรีสงครามร่วมกับข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ทำการล้างถนนดังกล่าว
รูปภาพ 6 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รูปภาพ 20 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
รูปภาพ 9 ภาพ
กองสาธารณสุข
กิจกรรม "ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการจัดการอย่างถูกวิธี ประจำปี 2561
รูปภาพ 44 ภาพ
กองการศึกษา
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 39 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ชุมชนเมืองชาติตระการและพื้นที่ต่อเนื่อง
รูปภาพ 8 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email