www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 262 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
21 มิถุนายน 2561/15:14:45 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยเทศบาลตำบลป่าแดง ได้จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการรณรงค์ตาม
อ่าน 3 ครั้ง

   
21 มิถุนายน 2561/14:54:05 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” # กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน 2561 *** เฉพาะกรณีผู้ที่มีชื่ออย
อ่าน 2 ครั้ง

   
21 มิถุนายน 2561/11:52:15 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (คำถามที่พบบ่อย)
อ่าน 6 ครั้ง

   
11 มิถุนายน 2561/16:52:35 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
อ่าน 20 ครั้ง

   
22 พฤษภาคม 2561/16:25:22 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
อ่าน 33 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 31 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 73 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 51 ครั้ง

   
7 ธันวาคม 2560/15:43:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครกงารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (e-Bidding)
อ่าน 60 ครั้ง

   
30 พฤศจิกายน 2560/11:13:17 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รับฟังคำวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (Tems of Reference TOR)
อ่าน 47 ครั้ง

   
29 กันยายน 2560/17:05:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 45 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 43 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 165 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561" เพื่อเป็นการแสดงพลังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกับเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามกรอบแนวคิดและคำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ทางเทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการณรงค์ ตามโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านป่าแดง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง นายอำนวย ม่วงทิม และคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน
รูปภาพ 21 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561" เพื่อเป็นการแสดงพลังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกับเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามกรอบแนวคิดและคำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ทางเทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการณรงค์ ตามโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านป่าแดง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง นายอำนวย ม่วงทิม และคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน
รูปภาพ 5 ภาพ
กองการศึกษา
พิธีไหว้ครูเทศบาลตำบลป่าแดง โดยมีนางสาวสุกาญจน์ดา ตรีอินทร์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลป่าแดง เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 21 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมประจำเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง เวลา 14.00 น. โดยมี นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดง พร้อมด้วยนายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลฯ ได้กล่าวเปิดประชุมหารือข้อราชการงานต่างๆ
รูปภาพ 12 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ครงการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย(โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง) วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง โดยมี นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองนายยกเทศมนตรีตำบลป่าแดง นางสาวสุการจน์ดา ตรีอินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการและผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมรับฟัง
รูปภาพ 8 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดง นายสมร วันนะชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยนายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถนนสายฝายห้วยขมึงที่เกิดการชำรุดพังเสียหายเพื่อจะทำการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา
รูปภาพ 7 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email