www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 283 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
20 สิงหาคม 2561/15:18:56 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการปรับปรุงถนนด้วยพารา – แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 หมู่ 6 บ้านร่มเย็น ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 2 ครั้ง

   
20 สิงหาคม 2561/15:17:29 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการปรับปรุงถนนด้วยพารา – แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 หมู่ 5 บ้านศรีสงคราม ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 2 ครั้ง

   
20 สิงหาคม 2561/15:16:03 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการปรับปรุงถนนด้วยพารา – แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 3 หมู่ 2 บ้านนา ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 2 ครั้ง

   
20 สิงหาคม 2561/15:14:38 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการปรับปรุงถนนด้วยพารา – แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 4 หมู่ 3 บ้านธนูทอง ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 2 ครั้ง

   
20 สิงหาคม 2561/15:12:39 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการปรับปรุงถนนด้วยพารา – แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 13 หมู่ 5 บ้านศรีสงคราม ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 2 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 31 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 113 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 89 ครั้ง

   
7 ธันวาคม 2560/15:43:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครกงารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (e-Bidding)
อ่าน 97 ครั้ง

   
30 พฤศจิกายน 2560/11:13:17 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รับฟังคำวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (Tems of Reference TOR)
อ่าน 80 ครั้ง

   
29 กันยายน 2560/17:05:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 76 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 79 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 179 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันอาทติย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561
รูปภาพ 30 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 21 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการจัดกิจกรรมงานวันแม่ ประจำปี 2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
รูปภาพ 30 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการฝึกอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเบื้องต้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 25 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชาติตระการ , ศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561
รูปภาพ 39 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีปิดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
รูปภาพ 16 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email