www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 362 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
12 มีนาคม 2562/10:31:31 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่าน 11 ครั้ง

   
1 มีนาคม 2562/15:46:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 30 ครั้ง

   
18 กุมภาพันธ์์ 2562/13:40:57 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
อ่าน 24 ครั้ง

   
16 กุมภาพันธ์์ 2562/11:10:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562
อ่าน 30 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/10:24:32 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562
อ่าน 22 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 33 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:14:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเรียบคลองร้องหนองบัว ช่วงที่นา นายอุดม ดวงอุปะ หมู่ 6 บ้านร่มเย็น
อ่าน 68 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:02:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเชื่อมถนนหลังโรงเรียนชาติตระการวิทยา -สามแยกไปวัดบ้านนา หมู่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 52 ครั้ง

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 253 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 216 ครั้ง

   
7 ธันวาคม 2560/15:43:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครกงารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (e-Bidding)
อ่าน 263 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 310 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 222 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
งานประเพณีบุญพระเวส (บุญเดือนสี่)
รูปภาพ 17 ภาพ
กองสาธารณสุข
จัดทำประชาคมการจัดให้มีตลาดถนนคนเดิน
รูปภาพ 9 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดงได้เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย” ปี 2562 เวลา 09.00 น
รูปภาพ 8 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รูปภาพ 5 ภาพ
กองการศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาอนุาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
รูปภาพ 5 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email