www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2562/10:34:12
หน่วยงาน กองสาธารณสุข

โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ปี 2562
  

เปิดดูจำนวน 188 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email