www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 401 ถึง 420 จากทั้งหมด 422
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 21 / 22 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
8 ธันวาคม 2557/14:33:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
เสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด แจกฟรีกระเป๋าลดโลกร้อน ด่วนมีจำนวนจำกัด!!
อ่าน 99 ครั้ง

   
28 พฤศจิกายน 2557/12:46:21 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
คำขอจดทะเบียบ แบบ ทพ.
อ่าน 103 ครั้ง

   
28 พฤศจิกายน 2557/12:17:28 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แบบบริการข้อมูลทะเบียนพานิชย์
อ่าน 120 ครั้ง

   
28 พฤศจิกายน 2557/12:12:48 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 117 ครั้ง

   
21 พฤศจิกายน 2557/22:48:46 โดย กองการศึกษา
หน่วยงาน กองการศึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
อ่าน 113 ครั้ง

   
20 พฤศจิกายน 2557/13:01:33 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
เทศบาลตำบลป่าแดงประชุมเตรียมการจัดงานกีฬาป่าแดงเกมส์
อ่าน 85 ครั้ง

   
20 พฤศจิกายน 2557/11:31:08 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีฯ
อ่าน 128 ครั้ง

   
19 พฤศจิกายน 2557/11:52:01 โดย กองสาธารณสุข
หน่วยงาน กองสาธารณสุข
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดง ปี 2557
อ่าน 113 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2557/11:14:31 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี 2557-58
อ่าน 105 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2557/11:06:33 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558
อ่าน 95 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2557/10:56:06 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
อ่าน 96 ครั้ง

   
11 พฤศจิกายน 2557/14:21:08 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
อ่าน 90 ครั้ง

   
11 พฤศจิกายน 2557/11:11:50 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องที่
อ่าน 110 ครั้ง

   
11 พฤศจิกายน 2557/11:08:31 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องที่
อ่าน 104 ครั้ง

   
10 พฤศจิกายน 2557/14:03:20 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
งบประจำปีงบประมาณ 2557
อ่าน 105 ครั้ง

   
5 พฤศจิกายน 2557/12:27:16 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2559
อ่าน 109 ครั้ง

   
22 ตุลาคม 2557/12:08:48 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
เทศบาลตำบลป่าแดงจัดงานลอยกระทงประจำปี 2557
อ่าน 149 ครั้ง

   
2 ตุลาคม 2557/13:32:29 โดย admin
หน่วยงาน กองสาธารณสุข
คำแนะนำประชาชนเรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูฝน
อ่าน 120 ครั้ง

   
2 ตุลาคม 2557/13:17:44 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
เทศบาลตำบลป่าแดงขอเชิญชวนร่วมงานวันออกพรรษาประจำปี และงานบุญบั้งไฟ 7 ตุลาคม 2557
อ่าน 100 ครั้ง

   
30 กันยายน 2557/14:29:31 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบล แ่าแดง
อ่าน 108 ครั้ง

 รายการ 401 ถึง 420 จากทั้งหมด 422
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 21 / 22 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email