www.pdmu.go.th  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการทาสีตีเส้นการจราจร ถนนศรีสงคราม ต.ป่าแดงไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news118_file_1888.pdf
ผู้เข้าชม 164 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email