www.pdmu.go.th  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news137_file_8329.pdf
เอกสาร : news137_file_6893.pdf
เอกสาร : news137_file_1772.pdf
เอกสาร : news137_file_4791.pdf
เอกสาร : news137_file_3687.pdf
เอกสาร : news137_file_8764.pdf
เอกสาร : news137_file_554.pdf
เอกสาร : news137_file_914.pdf
ผู้เข้าชม 180 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email