www.pdmu.go.th  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 โครงการไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news183_file_4890.pdf
เอกสาร : news183_file_5177.pdf
เอกสาร : news183_file_334.pdf
เอกสาร : news183_file_9744.pdf
เอกสาร : news183_file_5077.pdf
เอกสาร : news183_file_608.pdf
เอกสาร : news183_file_1933.pdf
เอกสาร : news183_file_3358.pdf
เอกสาร : news183_file_4446.pdf
ผู้เข้าชม 156 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email