หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
คณะผู้บริหาร
 


นายอำนวย ม่วงทิม
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลป่าแดง
โทร : 089-858-9927
 


ด.ต.สุวัฒน์ อินทร์เทพ
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลป่าแดง
โทร : 081-280-2134


นายบุญเลิศ โทจำปา
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลป่าแดง
โทร : 062-464-7836
 


นายชิต คำผงแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลป่าแดง


นางดลนภา อยู่หลัง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT