หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิอากาศ
 
     
สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดง
มีความคล้ายคลึงภูมิภาคเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้
ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวนผลไม้ รองลงมาคือ ค้าขาย รับจ้าง
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลตำบลป่าแดง
มีสภาพทั่วไปของลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม โอบล้อมด้วยภูเขา จึงเหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
ประชาชนในตำบลป่าแดง จะนับถือศาสนาพุทธ
โดยมีศาสนสถาน 4 แห่ง ดังนี้
  วัดป่าแดง หมู่ที่ 1
  วัดบ้านนา หมู่ที่ 2
  วัดโพนไทรงาม หมู่ที่ 3
  สำนักสงฆ์ วิมุตติธรรม หมู่ที่ 2
 
ขนบธรรมเนียมฯ
 
     
  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
  ประเพณีบุญพระเวสสันดร ประมาณเดือน มีนาคม
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
  ประเพณีวันเข้าพรรษา
ออกพรรษา
ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ จักสาน ด้วยไม้ไผ่ ผ้าทอลายดอกปีบ และลายต่างๆ ซึ่งเป็นลายที่คิดค้นขึ้นเอง และทำด้วยมือทุกขั้นตอน
ภาษาถิ่น ประชาชนสาวนใหญ่พูดภาษาลาว
 
การศึกษาในชุมชน
 
         
การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลป่าแดง จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนอนุบาลสังกัด เทศบาลตำบลป่าแดง จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
    จำนวน 2 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.)
    จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
 
การศึกษาในชุมชน
 
         
  โรงพยาบาลชาติตระการ จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5      
  สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 8 แห่ง
  หมู่ที่ 1 - 6      
  คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 4 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 5  
 
การคมนาคม
 
         
การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตำบลป่าแดง ดำเนินการโดย บริษัทขนส่งเอกชน รถโดยสารประจำทางผ่านเส้นทาง อุตรดิตถ์- ชาติตระการ - นครไทย - พิษณุโลก
เส้นทางคมนาคม
การคมนาคมของเทศบาลตำบลป่าแดง มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ได้ 2 เส้นทางหลัก ได้แก่
  ถนนทางหลวงหมายเลข 1237
  ถนนทางหลวงหมายเลข 1143
ถนนภายในตำบล
  ถนนลาดยาง จำนวน 20 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 60 สาย
  ถนนหินคลุก จำนวน 27 สาย
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT