หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ติดต่อ
 
เทศบาลตำบลป่าแดง
  ที่อยู่ : 666 ม.6 ถนนชาติตระการ-บ่อภาค ต.ป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
  โทรศัพท์ : 0-5538-1648
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-5538-1647
  โทรสาร : 0-5538-1315
  Website : www.pdmu.go.th
  Email : padang_666@hotmail.com
  Facebook : ทต.ป่าแดง
ทต.ป่าแดง
ศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลตำบลป่าแดง
ถนนหมายเลข 1237
ถนนหมายเลข 1237
 

สายตรงนายกเทศมนตรี
โทร : 0-5538-1648
นายอำนวย ม่วงทิม
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง

สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 0-5538-1648
นายนเรศ อ่อนอ้าย
ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง
 
แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT