หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1143 ตรงข้ามวัดโพนไทรงาม - ถนนชาติตระการ (สายเก่า) บ้านน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำเย็น สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารธรรมสังเวช หมู่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำเย็น สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอาจารย์รัศมี ปั้นกล่ำ- บ้านอาจารย์วันเพ็ญ รอดปันนา หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [ 24 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46