หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกเพื่อการเกษตร หมายเลขทะเบียน ฮ ๒๑๑๘ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๓๖-๐๐๐๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 กล่อง และหมึกปริ้นเตอร์ ชนิดขวด แบบเติม จำนวน 4 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่นานายสุรินทร์ ผะสม - ที่นางสุนีรัตน์ โทจำปา หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลป่าแดง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๗๕ ตารางเมตร อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อของรางวัลชุดการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์หน้า- ตักหลังขุด ทะเบียน ตค 3642 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2566 ]ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่นานายสุรินทร์ ผะสม - ที่นางสุนีรัตน์ โทจำปา หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลป่าแดง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๗๕ ตารางเมตร อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]เหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ป่าแดงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ [ 23 ธ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT