หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับประชาชน หมู่ ๓ บ้านธนูทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (ทรายอะเบท) ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับประชาชน หมู่ ๓ บ้านธนูทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับประชาชน หมู่ ๓ บ้านธนูทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแหนมให้กับประชาชน หมู่ 3 บ้านธนูทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับประชาชน หมู่ ๓ บ้านธนูทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพสหนะและขนส่ง (แบตเดอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเยียน กฉ 8371 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สมุดและปากกา) ในโครงการส่งเสริมการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการทำอาหารและอาหารว่าง ในโครงการส่งเสริมการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมแต่งไหล่ SLOPE คลองร้องวังเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็น - หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก และ หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 64
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT