หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน.8345 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 003-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็น ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หน้าตักหลังขุด ทะเบียน ๓๖๔๒ พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๑๘๐๓ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๑๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสงคราม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลค ๒๕๘ พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT