www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 34
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

กองการศึกษา
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง จบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
รูปภาพ 5 ภาพ
กองการศึกษา
ครงการแข่งขันกีฬา "อนุบาลสัมพันธ์" ประจำปี 2564
รูปภาพ 5 ภาพ
กองการศึกษา
ลานกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ทั้ง 8 หมู่บ้าน
รูปภาพ 4 ภาพ
กองการศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2563
รูปภาพ 13 ภาพ
กองการศึกษา
กิจกรรมงานปีใหม่ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดงและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
"การแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตำบลป่าแดง" ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
ประเพณีออกพรรษา (บุญบั้งไฟและตักบาตรเทโวโรหนะ)
รูปภาพ 13 ภาพ
กองการศึกษา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ร.9)
รูปภาพ 11 ภาพ
กองการศึกษา
ปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
รูปภาพ 8 ภาพ
กองการศึกษา
วันเทศบาลและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 18 ภาพ
กองการศึกษา
การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
รูปภาพ 11 ภาพ
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกเรียนรู้มุ่งสู่อนาคตประจำปีการศึกษา 2561
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาอนุาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นักกีฬาแต่ละชุมชนได้เริ่มเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามแข่งขันเพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา " ป่าแดงเกมส์ " ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
รูปภาพ 25 ภาพ
กองการศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเปตอง เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 13 ภาพ
กองการศึกษา
ประชุมหารือการจัดงานการแข่งขันกีฬาชุมชน "ป่าแดงเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
รูปภาพ 10 ภาพ
กองการศึกษา
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 39 ภาพ
กองการศึกษา
พิธีไหว้ครูเทศบาลตำบลป่าแดง โดยมีนางสาวสุกาญจน์ดา ตรีอินทร์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลป่าแดง เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 21 ภาพ
กองการศึกษา
งานวันเด็ก ประจำปี 2561 วัน เสาร์ ที่ 13 มกราาคม พ.ศ.2561
รูปภาพ 23 ภาพ
กองการศึกษา
จับของขวัญวันปีใหม่ของเด็กอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560
รูปภาพ 8 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 34
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email