www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563/14:21:17
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

อำเภอชาติตระการขอความอนุเคราะห์ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดงจัดตั้งตู้ปันความสุข

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 อำเภอชาติตระการขอความอนุเคราะห์ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดงจัดตั้งตู้ปันความสุข เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ประชาชนผู้ที่ขาดแคลน
เปิดดูจำนวน 79 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email