www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563/14:12:20
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีฯ ได้นำสิ่งของเติมในตู้ปันความสุข

นายอำนวย. ม่วงทิม. นายกเทศมนตรีฯ ได้นำสิ่งของเติมในตู้ปันความสุข หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง 

เปิดดูจำนวน 119 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email