www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 16 กรกฏาคม 2563/10:35:31
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง " การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 "

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.แผนงานวิเคราะห์นโยบาย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง " การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 " โดยมีนายนเรศ อ่อนอ้าย ปลัดเทศบาล เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง  

เปิดดูจำนวน 70 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email