www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563/11:21:10
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4"

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4" โดยมีนายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง
เปิดดูจำนวน 83 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email