www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2563/13:45:20
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรครัวเรือนปลอดยาเสพติด

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรครัวเรือนปลอดยาเสพติด ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าแดง นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดเทศบาล เข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศ ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วมรับใบประกาศ 

เปิดดูจำนวน 71 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email