www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 21 สิงหาคม 2563/14:09:20
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. งานพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเป็นประธาน นายนเรศ อ่อนอ้าย ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าแดง  

เปิดดูจำนวน 124 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email