www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563/13:40:59
หน่วยงาน กองช่าง

กองช่างเทศบาลตำบลป่าแดง ได้ออกสำรวจไฟฟ้าที่เสียหายและทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติ




 

เปิดดูจำนวน 117 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email