www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 16 มกราคม 2561/10:25:49
หน่วยงาน กองการศึกษา

งานวันเด็ก ประจำปี 2561 วัน เสาร์ ที่ 13 มกราาคม พ.ศ.2561
 

เปิดดูจำนวน 373 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email