www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2561/09:58:48
หน่วยงาน กองการศึกษา

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ เทศบาลตำบลป่าแดง

เปิดดูจำนวน 237 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email