www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561/15:03:32
หน่วยงาน กองการศึกษา

ประชุมหารือการจัดงานการแข่งขันกีฬาชุมชน "ป่าแดงเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
  

เปิดดูจำนวน 210 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email