www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2561/10:51:34
หน่วยงาน กองการศึกษา

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นักกีฬาแต่ละชุมชนได้เริ่มเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามแข่งขันเพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา " ป่าแดงเกมส์ " ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

นายอำนวย ม่วงทิม ได้กล่าวเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา "ป่าแดงเกมส์" โดยมีนายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง ได้กล่าวรายงานพิธีการ "ป่าแดงเกมส์" พร้อมทั้งการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง ร่วมด้วยนักกีฬาแต่ละชุมชน จำนวน 8 ชุมชนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าแดง  

เปิดดูจำนวน 267 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email