www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2562/11:39:33
หน่วยงาน กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกเรียนรู้มุ่งสู่อนาคตประจำปีการศึกษา 2561

วัน อังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกเรียนรู้มุ่งสู่อนาคตประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีนางสาววรรณิสา ดวงอุปะ ครู คศ.1 เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดโครงการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าแดง วัสถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน  

เปิดดูจำนวน 206 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email