www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 13 เมษายน 2562/12:57:33
หน่วยงาน กองการศึกษา

การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการได้มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและนายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดงได้เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดงานครั้งนี้พร้อมด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พร้อมคณะได้ร่วมกินกิจกรรมและมาปรุงอาหารและน้ำดื่มสมุนไพร เทศบาลตำบลป่าแดงมีกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงาน ของ 8 ชุมชน เช่น 1.การประกวดหนุ่มสาววัยจ๊าบ
2.การประกวดผู้แต่งกายดีเด่น
3.การแข่งขันเต้นประกอบเพลง
4.การแข่งหัวเราะเสียงดังและนาน
5.การแข่งขันเตะปี๊บไกล
พร้อมขอบรางวัลแด่ผู้สูงอายุและร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญขอขมาผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและขอพร  

เปิดดูจำนวน 224 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email