www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2562/10:07:15
หน่วยงาน กองการศึกษา

วันเทศบาลและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น.นายสุริยา เสนานุช ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง โดยมีนายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดง เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดอาคารเรียนฯ พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงาน/คนงานและร่วมทำบุญใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์
เปิดดูจำนวน 198 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email