www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 21 กุมภาพันธ์์ 2563/08:58:27
หน่วยงาน กองการศึกษา

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยมีนายนเรศ อ่อนอ้าย ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดโครงการ พร้อมการแข่งขันกีฬาอนุบาล มีทั้งหมด 7 ประเภท กีฬา ได้แก่ กีฬาวิ่ง 50 เมตร ชาย/หญิง กีฬากระโดดสูง ชาย/หญิง กีฬาเตะบอลเข้าโกล์ว ผสมชาย/หญิง กีฬาโยนบอล ชาย/หญิง กีฬาวิ่งผลัดลูกโป่ง ผสมผู้ปกครองและนักเรียน กีฬาวิ่งผลัด ผสมชาย/หญิง กีฬาวิ่งเก็บของ ผสมชาย/หญิง ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าแดง  

เปิดดูจำนวน 138 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email