www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 12 สิงหาคม 2558/22:38:59
หน่วยงาน กองการศึกษา

การแข่งขันมหกรรมกีฬาอนุบาลและกีฬานักเรียนระดับอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลตำบลป่าแดง  โดยกองการศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาอนุบาลและกีฬานักเรียนระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  โดยเทศบาลได้รับรางวัล  ดังนี้

ได้รับรางวัลชนะเลิศกระโดดสูง (ชาย)
ได้รับรางวัลชนะเลิศกระโดดไกล (ชาย)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กระโดดไกล (หญิง)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขว้างไกล (หญิง)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดินทรงตัว (ชาย)
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาสมรรถภาพอนุบาลถ้วยรวม
เปิดดูจำนวน 402 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email