หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ได้แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุดที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๑๔ลว๑๒พค.๕๔ [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1416 
ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว๒๖๔๘ลว๑๒ พค.๕๔ [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1527 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการศักยภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ ที่ พล 0037.2/ว 210 ลว. 11 พ.ค. 54 [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1105 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร และข้าราชการ อปท.จ.พล. ที่ พล 0037.1/ว 2647 ลว 12 พ.ค. 54 [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1111 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ ๒๕๕๔ และงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพนเรศวร ครั้งที่ ๑ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๐๘ ลว. ๑๑ พ.ค.๒๕๕๔ [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1331 
การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.1ว 2615 ลว. 10 พ.ค.54 [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1338 
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ที่ กษ 1917/ว.157 ลว 9 พ.ค. 54 [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1757 
โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี" [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2073 
กำหนดการอบรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน (E-Village Profile) [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1617 
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว๑๙๙ ลว ๖ พ.ค.๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1983 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว๒๐๑ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 11849 
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานในการเข้าสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๒๕๔๑ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1304 
ขอเชิญ อบจ.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและหารือแนวทางการส่งเสริมให้องค์ อบจ. นำคู่มือแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ที่ พล ๐๐๓๗.๓/๗๖๑๔ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 917 
 
<< หน้าแรก...     867      868      869      870     (871)     872      873      874      875     ....หน้าสุดท้าย >> 891
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT