หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลตำบลป่าแดง ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลป่าแดง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชาติตระการ ห่างจากตัวอำเภอชาติตระการระยะทาง 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 115 กิโลเมตร เทศบาลตำบลป่าแดง มีพื้นที่ประมาณ 14.78 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 9,237 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
 
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
เขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ป่าแดง
ม.3 ต.ท่าสะแก
ม.3 ธนูทอง
ม.2
ม.8
ม.1
ม.4
ม.6
ม.5
เขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ท่าสะแก
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,634 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,749 คน คิดเป็นร้อยละ 36.01
  หญิง จำนวน 4,885 คน คิดเป็นร้อยละ 63.99
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,495 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 516.51 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 ป่าแดง 286 2,501 2,787 308
2 นา 468 468 936 304
3 ธนูทอง 255 238 493 160
4 ไทรงาม 400 412 812 517
5 ศรีสงคราม 328 310 638 447
6 ร่มเย็น 324 272 596 262
8 นาเมือง 211 206 417 128
3 น้อย 477 478 955 369
รวม 2,749 4,885 7,634 2,495
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT