หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
สำนักงานเทศบาลตำบล
ป่าแดง
ศาสนสถานในเขต
เทศบาลตำบลป่าแดง
การศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลป่าแดง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในชุมชนป่าแดง
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือประชาชน
ในชุมชนป่าแดง
เทศบาลตำบลป่าแดง
1
2
3
4
5
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดง
www.pdmu.go.th
เทศบาลตำบลป่าแดง จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้ กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
ติดต่อ  : 0-5538-1648
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
: 0-5538-1647
นายอำนวย ม่วงทิม
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระก [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงพยาบาลช [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีสงคราม [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หลังอู่ช่างช่วย หมู่ที่ 4 [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.นครไทย-ชาติตระการ ซอย 11 (ต่อจากเ [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนครไทย-ชาติตร [ 29 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 19 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา - นาเ [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านนา-นา [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.นครไทย-ชาติตระการ ซอย 11 (ต่อจา [ 16 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หลังอู่ช่างช่วย หมู่ที่ [ 16 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสงคราม ซ [ 14 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสงคราม ซอ [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา กศ. มท 0816.4/ว894  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว969 แบบรายงานฯ  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว975  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว27  [ 4 มี.ค. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2774-2825 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กสธ. มท 0819.2/ว979  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.5/ว968  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว928  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ กค. มท 0803.3/ว930  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กศ. มท 0816.2/ว962  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ด่วน กพส. มท 0810.3/ว959 จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว919  [ 1 มี.ค. 2567 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 กสว. มท 0820.2/ว2159 แผนจังหวัดสะอาด  [ 1 มี.ค. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 155 ลว 5 มี.ค. 67 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 10 
การส่งเสริมเด็กพิเศษด้วยการเล่นกับธรรมชาติ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 154 ลว 5 มี.ค. 67 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 12 
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสมเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ พล 0023.5/ว 1152 ลว. 4 มี.ค.67 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 29 
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ พล 0023.3/ว 1153 ลว 4 มี.ค. 67 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 38 
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1155 ลว 4 มี.ค. 67 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 34 
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. รุ่นที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว 153 ลว. 4 มีนาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 33 
การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล0023.1/ว1156 ลว 4 มีนาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 50 
ที่ พล 0023.5/ว1136 ลว.4มี.ค.67 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 44 
การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครองแทนนายกเทศมนตรี ที่ พล 0023.4/ว 1132 ลว. 1 มี.ค. 67 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 31 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งวดที่ 1)0023.6/ว 1135 ลว 4 มี.ค. 67 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 111 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 152 ลว 1 มี.ค. 67 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 57 
แจ้ง ทน. พล. ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/2638 ลว 1 มี.ค. 67  [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 22 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ที่ พล 0023.3/ว 1131 ลว 1 มี.ค. 67 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 42 
การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ที่ พล 0023.3/ว 1130 ลว 1 มี.ค. 67 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 23 
เรื่อง ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทนุ กสท. ที่ พล 0023.5/ว 1104 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 40 
ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ระดับประเทศ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 1058 ลว 28 ก.พ. 67 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 103 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหนฯ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 1113 ลว 1 มี.ค. 67 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 50 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ พล 0023.2/ว 1103 ลว 1 มี.ค. 67 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 88 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น International Workshop ครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.1/ว1102 ลว1 มีนาคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 36 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2598 ลว. 1 มีนาคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 39 
 
   
 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนครไทยประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทยประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเครื่องใช้ในครัวเรือน [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภา [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย การรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง how to backup ข้อมูลตามกฎ 3-2-1 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่านางงาม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ที่ พล 0023.5/102 ลว.5 มี.ค.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทม.อรัญญิก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉ [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.นครชุม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย การรับรู้สู่ชุมชน เรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.นาบัว การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.ชาติตระการ สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
 
   
 


อบต.นครชุม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]


อบต.หนองแขม จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน ฆข ๒๔๐๒ พิษณุโลก จำน [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.หนองแขม จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน ฆข ๒๖๐๒ พิษณุโลก จำน [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.ท่าหมื่นราม จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ ๗๖๑๘ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพ [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.พรหมพิราม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ่อทอง ซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขแล [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.บ้านไร่ จ้างซ่อมแซมรางน้ำรองน้ำฝนและกันสาดหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลุด สังกัด [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.ท่าโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.ท่าตาล ซื้อวัสดุ ประเภทอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง(รสจืด)ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปร [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.ห้วยแก้ว โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.หนองกุลา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.เนินมะปราง ซื้อครุภันฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.เนินมะปราง จ้างป้ายไวนิลการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.วัดโบสถ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.บางระกำเมืองใหม่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.บางระกำเมืองใหม่ จ้างทำป้ายชื่อสายทางหลวงท้องถิ่น และป้ายรหัสสายทาง พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบ [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.บางระกำเมืองใหม่ จ้างซ่อมแซมรถรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-853 พล. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-000 [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.บางระกำเมืองใหม่ จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพงศกร จากทางหลวง พล [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.บางระกำเมืองใหม่ จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างดาว (ซอยปลาเกลือ) [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.บางระกำเมืองใหม่ จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโม่ ซอย 9 พล.ถ.24-035 จา [ 4 มี.ค. 2567 ]
 
 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อบต.บึงพระ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (4 มี.ค. 2567)    อ่าน 221  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายจพง.จัดเก็บรายได้/จพง.การเงินและบัญชี (4 มี.ค. 2567)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก มีที่ไหน ในจังหวัดพิษณุโลกรับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุบ้างค่ะ (4 มี.ค. 2567)    อ่าน 108  ตอบ 1
   
 
   
 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนครไทยประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทยประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเครื่องใช้ในครัวเรือน [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภา [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย การรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง how to backup ข้อมูลตามกฎ 3-2-1 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่านางงาม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ที่ พล 0023.5/102 ลว.5 มี.ค.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทม.อรัญญิก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉ [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.นครชุม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย การรับรู้สู่ชุมชน เรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.นาบัว การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.ชาติตระการ สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเทียว และที่พัก
   
ผ้าทอบ้านน้อย
วัดบ้านนา
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
e-Service ขอรับบริการออนไลน์ (คำร้องทั่วไป) คำร้องขอรับการสนับสนุน
น้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน
(สำนักปลัดเทศบาล)
 
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน
(กองคลัง)
 
แบบคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 
 
 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน (กองช่าง)
 
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.1)
แบบใบแจงการขุดดิน/ถมดิน
ตามพระราชบัญญัติ-
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
แบบใบแจ้งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.2)
แบบใบแจ้งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท ก (ธพ.น.3)
 
 
 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 
แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการเก็บ ขน
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลป่าแดง ควรปรับปรุงการให้บริการด้านใด
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  ด้านวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน
  ด้านบริการการรับชำระภาษี
  ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

สายตรงปลัด
โทร : 081-999-4606
นายชัชวาลย์ เรืองสันเทียะ
รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   

facebook
ทต.ป่าแดง

facebook
ทต.ป่าแดง
ทต.ป่าแดง
ปิดหน้าต่าง