หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
สำนักงานเทศบาลตำบล
ป่าแดง
ศาสนสถานในเขต
เทศบาลตำบลป่าแดง
การศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลป่าแดง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในชุมชนป่าแดง
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือประชาชน
ในชุมชนป่าแดง
เทศบาลตำบลป่าแดง
1
2
3
4
5
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดง
www.pdmu.go.th
เทศบาลตำบลป่าแดง จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้ กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
ติดต่อ  : 0-5538-1648
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
: 0-5538-1647
นายอำนวย ม่วงทิม
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   


กฏหมายง่ายจัง ตอนที่ 1 [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 136 


กฏหมายง่ายจัง ตอน 2 [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 115 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารขยะ หมู่ที่ 2 บ้านนา ตำบลป่าแดง อำเ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนา-นาเมือง ซอย [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเบญจา (ช่วงต่อจากถ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมชาติตระการสา [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนครไทย-ชาติตระการ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารขยะ หมู่ที่ 2 บ้านนา ตำบลป่าแดง อำเ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนา-นาเมือง ซอย [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเบญจา (ช่วงต่อจากถ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมชาติตระการสา [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนครไทย-ชาติตระการ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1302  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding) กศ. มท 0816.3/ว1299 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 กค. มท 0803.4/ว1300 รายชื่อ รุ่นที่ 21 - 25  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1298  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1280  [ 27 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1291 รายชื่อ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1275  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1278 บัญชีแนบท้าย  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1276  [ 27 มี.ค. 2566 ]
ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1252 เอกสารแนบ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1269  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1256  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1265 เอกสารแนบ  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สน.คท. มท 0808.2/ว1259  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1238 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กสว. มท0820.3/ว1251 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
 
   
 
แจ้ง อ.วัดโบสถ์ บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/252 ลว 30 มี.ค. 66 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
แจ้ง อ.เมือง การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ 4101 ลว 30 มี.ค. 66 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 278 ลว. 29 มี.ค. 66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ เดือน ก.พ. 66 ที่ พล 0023.5/4053 ลว. 29มี.ค.66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. ตามมาตรฐานการบัญีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.5/ว 1800 ลว. 29 มี.ค. 66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 1798 ลว 29 มี.ค. 66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 ที่ พล 0023.6/ว 1799 ลว 29 มี.ค. 66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2566 ที่ พล 0023.3/ว 1793 ลว 29 มี.ค. 66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย ที่ พล 0023.6/ว 1795 ลว 29 มี.ค. 66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
การลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 277 ลว. 28 มี.ค. 66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการประเมินเมืองสุขภาพดี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 275 ลว 28 มี.ค. 66 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ที่ พล 0023.5/ว 272 ลว. 28 มี.ค. 66 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1788 ลว 28 มี.ค. 66 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1787 ลว 28 มี.ค. 66 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่ พล 0023.3/ว 274 ลว 28 มี.ค. 66 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 273 ลว 28 มี.ค. 66 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่ พล 0023.5/269 ลว.27มี.ค.66 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน ม.ค.66 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1771 ลว. 28มี.ค.66 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
ที่ พล 0023.5/ว1775ลว.28มี.ค.2566 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
แจ้งคณะกรรมการฯ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ พล 0023.3/ว 1777 ลว 28 มี.ค. 66 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
 
   
 
ทต.วงฆ้อง ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ. [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 12 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
อบต.คุยม่วง แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรย้อย เทศบาลตำบลไทรย้อย(กองช่าง)ลงพื้นที่ซ่อมโฟฟ้ารายทาง ม.14 บ้านแก่งทรายและม.1 บ้าน [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นครป่าหมาก การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ชัยนาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามสูง ประกาศผลการสอบแข่งขันแข่งเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล และ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย จำนวน 13 หมู่ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินกุ่ม ประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.วงฆ้อง ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกุลา การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการมาบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ชมพู โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านมุง โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและประกวดแข่งขันทักษะความสามารถเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
   
 


ทต.พลายชุมพล ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษรสุนัขบ้าน พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.พลายชุมพล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.พลายชุมพล ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกร่าง ซื้อโครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนชนิดโซล่าเซล LED ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.แก่งโสภา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตัดหน้าขุดหลัง รายการสายพานหน้าเครื่อง โดยวิธี [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.พรหมพิราม ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ๖ ล้อ บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า จำนวน ๑ คัน ด้ [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.พรหมพิราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลพรหมพิราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารตามข้อบัญญัติท้องถิ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน - เดือนก [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน - เดือนก [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน - เดือนก [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน - เดือนก [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน - เดือนก [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน - เดือนก [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน - เดือนก [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน - เดือนก [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย (ขยะเปียก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษา [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย (ขยะเปียก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษา [ 29 มี.ค. 2566 ]
 
 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อบต.บ้านป่า สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิชาการพัสดุ (30 มี.ค. 2566)    อ่าน 14  ตอบ 1
ทต.หัวรอ ถนนในซอยวัดบ่อทองคำชำรุดเสียหายเยอะมาก หญ้าข้างทางก็สูงจนมองรถที่สวนมาไม่เห็น (29 มี.ค. 2566)    อ่าน 55  ตอบ 5
ทต.หัวรอ ไฟรายทางเสีย (29 มี.ค. 2566)    อ่าน 3  ตอบ 0
   
 
   
 
ทต.วงฆ้อง ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ. [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 12 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
อบต.คุยม่วง แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรย้อย เทศบาลตำบลไทรย้อย(กองช่าง)ลงพื้นที่ซ่อมโฟฟ้ารายทาง ม.14 บ้านแก่งทรายและม.1 บ้าน [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นครป่าหมาก การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ชัยนาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามสูง ประกาศผลการสอบแข่งขันแข่งเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล และ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย จำนวน 13 หมู่ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินกุ่ม ประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.วงฆ้อง ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกุลา การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการมาบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ชมพู โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านมุง โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและประกวดแข่งขันทักษะความสามารถเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
ผ้าทอบ้านน้อย
วัดบ้านนา
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
e-Service ขอรับบริการออนไลน์ (คำร้องทั่วไป) คำร้องขอรับการสนับสนุน
น้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลป่าแดง ควรปรับปรุงการให้บริการด้านใด
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  ด้านวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน
  ด้านบริการการรับชำระภาษี
  ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

สายตรงปลัด
โทร : 081-999-4606
นายชัชวาลย์ เรืองสันเทียะ
รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   

facebook
ทต.ป่าแดง

facebook
ทต.ป่าแดง
ทต.ป่าแดง
ปิดหน้าต่าง