หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (วาระ 1 รับหลักการ)  
 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดง ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (วาระ 1 รับหลักการ) ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 รายงานฐานะการเงินการคลังและผลการดำเนินงาน ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.1 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 ญัตติพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระ 1 รับหลักการ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 6.1 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 รวม 47 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 11.39 น. โดย คุณ ธรรมสรณ์ ผะสม

ผู้เข้าชม 98 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT