www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 521
หน้า 1 / 27 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
18 กันยายน 2563/13:44:13 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านนา-นาเมือง ซอย 11 เชื่อมทางหลาวงฯ 1237 หมู่ที่ 8 บ้านนาเมือง
อ่าน 7 ครั้ง

   
18 กันยายน 2563/13:43:40 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชาติตระการ (สายเก่า) เชื่อมทางหลาวงฯ 1237 หมู่ที่ 8 บ้านนาเมือง
อ่าน 8 ครั้ง

   
18 กันยายน 2563/13:42:59 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีสงคราม ซอย 10 หมู่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม
อ่าน 7 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:22:46 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างลานจอดรถผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง หมู่ที่ 1บ้านป่าแดง
อ่าน 11 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:21:37 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนครไทย – ชาติตระการซอย 10 (ช่วงบ้านนางโสภา พันธ์บุตรดี – บริเวณบ้าน ดต.ทนงศักดิ์ ฝั้นมงคล หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม ตำบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 9 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:16:54 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนา – นาเมือง (ช่วงต่อถนนลาดยางเดิม – บริเวณบ้านนายเถิน เสนานุช) หมู่ที่ 8 บ้านนาเมือง ตำบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 10 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:16:20 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีสงครามซอย 1 – บริเวณบ้านนางศิริวรรณ คำอินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 12 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:15:43 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนครไทย -ชาติตระการ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 10 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:15:00 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนครไทย -ชาติตระการ ซอย 6 - บริเวณที่นายกอง เทพราชา หมู่ที่ 3 บ้านน้อย
อ่าน 4 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:14:25 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้าน นายลึก ทองศรีจันทร์ – บริเวณบ้านนายบุญทัน ทาสีดา หมู่ที่ 2 บ้านนา
อ่าน 3 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:14:04 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแก่งโตน – บริเวณที่นางรหัส โคตรรักเพชร หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 4 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:13:38 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนครไทย – ชาติตระการ ซอย 7 (ช่วงต่อถนนลาดยางเดิม – ถนนลาดยางเดิม ซอย 9) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 6 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:13:06 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีสงคราม ซอย 6 (ช่วงต่อถนนลาดยางเดิม – ร้านคืนจันทร์) หมู่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม
อ่าน 4 ครั้ง

   
15 กันยายน 2563/16:12:15 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชาติตระการ – บ่อภาค ซอย 1 (ช่วงบ้านผู้กองนิยม สีสุราช – บริเวณบ้านนายเพชร โทจำปา หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็น ตำบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 4 ครั้ง

   
27 สิงหาคม 2563/11:44:19 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
อ่าน 31 ครั้ง

   
14 สิงหาคม 2563/13:22:14 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
อ่าน 74 ครั้ง

   
14 สิงหาคม 2563/12:45:44 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
อ่าน 70 ครั้ง

   
13 สิงหาคม 2563/13:33:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
อ่าน 32 ครั้ง

   
3 สิงหาคม 2563/13:56:45 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนครไทย -ชาติตระการ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 32 ครั้ง

   
3 สิงหาคม 2563/13:56:20 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีสงครามซอย 1 – บริเวณบ้านนางศิริวรรณ คำอินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 25 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 521
หน้า 1 / 27 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email