หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
 


 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) กลุ่มพื้นที่ 2  
 

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายอำนวย   ม่วงทิม นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดงและปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) กลุ่มพื้นที่ 2 เพื่อร่วมกันหารือถึงสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิธีบริหารจัดการ พร้อมร่วมกันหารือประเด็นการจัดการขยะปลายทางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแบ่ง Cluster และสถานที่กำจัดขยะ การจัดทำแผนดำเนินงาน ขั้นตอน กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่แต่ละ อปท. โดยได้รับเกียรติจาก นางภคมน  กัมพูธนิ ผอ.กลุ่มงานส่งเริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 8 แห่ง ของอำเภอชาติตระการและนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 9 แห่ง ของอำเภอนครไทย หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2565 เวลา 11.01 น. โดย คุณ ธรรมสรณ์ ผะสม

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT