หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
 


 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับประชาชน  
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์  เรืองสันเทียะ รองปลัด รก ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายชัชวาลย์  เรืองสันเทียะ รองปลัด รก แทนปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านธนูทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อ พัฒนา อาชีพ สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นางเวียน  จันทะคุณ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแหนบ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน จะได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 10.42 น. โดย คุณ ธรรมสรณ์ ผะสม

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT