หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วาระ 2 วาระ 3) ประจำปี พ.ศ.2565  
 

เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วาระ 2 วาระ 3) ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1.1 รายงานฐานะการเงินการคลังและผลการดำเนินงาน ณ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 23 สิงหาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดงครั้งที่แล้ว
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
  4.1 การพิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาใหม่
  5.1 ญัตติพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระ 2 เรื่องการแปรญัตติในประเด็น/หรือที่สงวนญัตติ วาระ 3 เรื่องการอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  5.2 ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งเป็นรายการใหม่)ของสำนักปลัด
  5.3 ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งเป็นรายการใหม่)ของกองการศึกษา
5.4 ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งเป็นรายการใหม่)ของกองสาธารณสุข
5.5 ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งเป็นรายการใหม่)ของกองช่าง
5.6 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองช่าง
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ

  

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 14.14 น. โดย คุณ ธรรมสรณ์ ผะสม

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT