หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
 


 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  
 

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมเทศบาลตำบลป่าแดงครั้งที่แล้ว
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่แาดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาใหม่
5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงผิวจราจนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างวัดบ้านนา - ห้วยขมึง หมู่ที่ 2 บ้านนา ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2565 เวลา 13.08 น. โดย คุณ ธรรมสรณ์ ผะสม

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT