หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัย สามัญ สมัย ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัย สามัญ สมัย ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566
1.2 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1.3 การรายงานผลการดำเนินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 29 กันยายน 2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติพิจารณาการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
5.2 ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โอนตั้งรายการใหม่) ของสำนักปลัด
5.3 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองช่าง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ธ.ค. 2565 เวลา 11.41 น. โดย คุณ ธรรมสรณ์ ผะสม

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT