หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 (วาระ 2 วาระ 3) ประจำปี 2566  
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 (วาระ 2 วาระ 3) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง
ซึ่งมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ 17 สิงหาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง
2.1 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม(ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
4.1 การพิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
-วาระ 2 เรื่องการแปรญัตติในประเด็น/หรือที่สงวนญัตติไว้
-วาระ 3 เรื่องการอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5.2 ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)
-งานบริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์)
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
5.3 ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)
5.4 ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ (กองกาศึกษา)
5.5  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
-งานก่อสร้าง (โคมไฟถนนโซล่าเซลล์)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2566 เวลา 15.29 น. โดย คุณ ธรรมสรณ์ ผะสม

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT