หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสาร
  
การออกหน่วยเคลื่อนที่  
 

ตามที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดง จะดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบริการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย บริเวณถนนศรีสงครามประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง , หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม , หมู่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม , หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็น โดยจะเริ่มดำเนินการให้บริการใน วันที่ 17 - 18 มีนาคม และวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2565 เวลา 14.58 น. โดย คุณ วงศ์เดือน ปัญญาประสิทธิ์

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT