หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 1143 ตรงข้ามวัดโพนไทรงาม - ถนนชาติตระการ (สายเก่า)หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาตตระการ จังหวัดพิษณุโลก   27 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  23 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลป่าแดงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชน  11 พ.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนา - นาเมือง หมู่ที่ 8 บ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2  3 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565  3 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565  29 เม.ย. 2565 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   อย่าลืมชำระภาษี  28 เม.ย. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสายนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล 24 เมษายน  25 เม.ย. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พล.ถ.14-001 สายศรีสงคราม บ้านไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก   29 มี.ค. 2565 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   การออกหน่วยเคลื่อนที่  16 มี.ค. 2565 33
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT