หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังขั้นตอนการชำระภาษี ปี 2557  1 ส.ค. 2557 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีป้าย ปี 2557  1 ส.ค. 2557 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีป้าย ปี 2557  1 ส.ค. 2557 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2557  1 ส.ค. 2557 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2557  1 ส.ค. 2557 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ปี 2557  1 ส.ค. 2557 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารแนบ การจำแนกประเภทรายจ่าย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2-ว657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  16 ก.ค. 2556 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารแนบการจำแนกแผนงาน ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2-ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  16 ก.ค. 2556 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย พ.ศ. 2558  19 ต.ค. 758 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562  0 , 543 178
<< หน้าแรก...     23      24      25      26     (27)     28   
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT