หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำกุ่ม   รับสมัครเลิกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   11 ต.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หินลาด   ขอความร่วมมือประสาน อปท. ในการดำเนินงานตามมาตรการ COVID Free Setting ที่ พล 0023.3/ว 43 ลว 20 ม.ค. 65   24 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หินลาด   ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ พล 0023.3/ว 45 ลว 20 ม.ค. 65   24 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พรหมพิราม   เทศบาลตำบลพรหมพิราม เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565   24 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกลาง   รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถาณกราณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)   24 ม.ค. 2565 2
กิจการสภา อบต.บ้านกลาง   เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญประจำปี 2565   24 ม.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำจะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีการศึกษา2565    24 ม.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม ทต.นครไทย   เทศบาลตำบลนครไทยประชุมซักซ้อม/วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   24 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม ทต.นครไทย   เทศบาลตำบลนครไทยต้อนรับคณะกรรมการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ    24 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.พิษณุโลก   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกเเละประเมินผลงานท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ปี 2564   24 ม.ค. 2565 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6,226
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT