หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลป่าแดง
 
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
 
       
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด ทต.
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายปกครอง
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษา
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT