หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างสำนักปลัด
 
โครงสร้างสำนักปลัด
ลำดับภาพที่ 1/5
โครงสร้างกองคลัง
ลำดับภาพที่ 2/5
โครงสร้างกองช่าง
ลำดับภาพที่ 3/5
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับภาพที่ 4/5
โครงสร้างกองการศึกษา
ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT