หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลป่าแดง [ 24 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (์์No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลป่าแดง [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ปิดประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วาระ 2 วาระ 3) ประจำปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 25 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) [ 14 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง ว่าด้วยข้อบังคุบ และวินัย พนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบปะมาณ 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT