หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 19 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
การนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน และรอบ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา และพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าแดง [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
แผนปฏิบัติการ ป้องกันแ ละปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง(เจตจำนง)ผู้บริหาร [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
เจตจำนงผู้บริหารปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลป่าแดง [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)  
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT