หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 2541 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 118  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 129  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. 2560 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 115  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 129  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
คู่มือ School Based [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
ข้อบังคับการประชุมสภา [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 2535 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 2539 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/ 2557 เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
(1)    
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT