หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารการบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรบุคคล (การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรบุคลากร (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลป่าแดง [ 16 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ เรื่อง ยกย่อง ชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลป่าแดง [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะกรรมการพนักงานจ้าง [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
แผนพัฒนาบุคคลกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภททั่วไป (สายงาน1/2) [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่อง นโยบายการกำบับดูแลองค์กรที่ดี [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่องนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)  
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT