หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
รายงานทางการเงิน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566) [ 5 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 20 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)  
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT