หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
กระดานสนทนา (Q&A)
กระดานสนทนา (Q&A)
เทศบาลตำบลป่าแดง
 
 
Hot News
เทศบาลตำบลป่าแดง ยินดีต้อนรับคะ
 
รายงานการประชุมสภา
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดงครั้งแรก [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม เลือกประธานและเลขานุการ [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปาแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วาระ 2 วาระ 3) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วาระ 1 รับหลักการ) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตาบลป่าแดง วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตาบลป่าแดง [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วัน จันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วัน จันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563 13 กค 63 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วัน อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2562 ประจำปี 2562 วัน อังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 (วาระ 2 วาระ 3) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 วาระ 1 รับหลักการ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วัน ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
   
  เทศบาลตำบลป่าแดง
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT